top of page
אודות בית הספר
אוכלוסיית היעד

בית ספרנו מיועד לתלמידי כיתות ז-י"ב, בעלי לקות למידה מורכבת\הפרעת קשב, ובעלי אינטליגנציה תקינה, אשר עברו וועדת השמה לחינוך המיוחד. ביה"ס הנו  על אזורי. ההגעה אל בית הספר הנה על ידי הסעה.

יתרונות המסגרת

בית ספרנו מורכב מכיתות חינוך קטנות המאפשרות ומספקות את הנראות והאינטימיות הנדרשת לשם העצמת הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות של תלמידנו.  נוכחותנו בספארי, מרחיבה יכולת זאת על ידי העמקת היכולות הפדגוגיות, החברתיות והרגשיות של תלמידינו, זאת דרך המפגש הייחודי עם עולם החי. היבטים אלו מרחיבים את יכולת הזיהוי ומכאן החיזוק של כישורים ויכולות, הקניית כלים ואסטרטגיות בממד הלימודי, האישי והבינאישי.

מבנה בית הספר

בית הספר הוקם בשנת תשע"א, והינו בתהליך של צמיחה. כל כיתה מונה 12 תלמידים בממוצע. בית הספר ממוקם בתוך מתחם הספארי ברמת גן ועובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות הספארי ואגף החינוך בעיריית רמת גן.

חזון בית אקשטיין

בית אקשטיין כארגון, נושא על דגלו את השאיפה והרצון לקדם את איכות החיים של באי המסגרות השונות אשר באמתחתו, ובתי הספר בפרט. נוכחות בית הספר בספארי מרחיבה את ארגז הכלים העומדים לרשות הצוות והתלמיד לשם שיפור איכות חייו. מימוש יעד זה מושג על ידי העצמת תחושת המסוגלות, פיתוח ובנייה של לומד עצמאי, רכישה ושיפור של יכולת הסנגור העצמי וההכוונה העצמית, ולצד אלה הרחבת היכולת לפעול באופן התורם לתלמיד וסביבתו בתוך קבוצת השווים.  

bottom of page