אודות בית הספר
אוכלוסיית היעד

בית ספרנו מיועד לתלמידי כיתות ו-ח, בעלי לקות למידה מורכבת\הפרעת קשב, ובעלי אינטליגנציה תקינה, אשר עברו וועדת השמה לחינוך המיוחד. ביה"ס הנו  על אזורי. ההגעה אל בית הספר הנה על ידי הסעה.

מבנה בית הספר

בית הספר הוקם בשנת תשע"א, והינו בתהליך של צמיחה. כל כיתה מונה 12 תלמידים בממוצע. בית הספר ממוקם בתוך מתחם הספארי ברמת גן ועובד בשיתוף פעולה מלא עם צוות הספארי ואגף החינוך בעיריית רמת גן.

יתרונות המסגרת

בית ספרנו מורכב מכיתות חינוך קטנות המאפשרות ומספקות את הנראות והאינטימיות הנדרשת לשם העצמת הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות של תלמידנו.  נוכחותנו בספארי, מרחיבה יכולת זאת על ידי העמקת היכולות הפדגוגיות, החברתיות והרגשיות של תלמידינו, זאת דרך המפגש הייחודי עם עולם החי. היבטים אלו מרחיבים את יכולת הזיהוי ומכאן החיזוק של כישורים ויכולות, הקניית כלים ואסטרטגיות בממד הלימודי, האישי והבינאישי.

החזון שלנו

בית אקשטיין כארגון, נושא על דגלו את השאיפה והרצון לקדם את איכות החיים של באי המסגרות השונות אשר באמתחתו, ובתי הספר בפרט. נוכחות בית הספר בספארי מרחיבה את ארגז הכלים העומדים לרשות הצוות והתלמיד לשם שיפור איכות חייו. מימוש יעד זה מושג על ידי העצמת תחושת המסוגלות, פתוח ובנייה של לומד עצמאי, רכישה ושיפור של יכולת הסנגור העצמי וההכוונה העצמית, ולצד אלה הרחבת היכולת לפעול באופן מתרים לתלמיד וסביבתו בתוך קבוצת השווים.  

הקצאת תקציב מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים, שנת הלימודים תשע"ט

בהתאם לחוזר מנכ"ל ע"ג 1 משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות לצורך מימון רכישת ספרים ואביזרי לימוד, טיולים ופעולות העשרה לימודיות חינוכיות וחברתיות.

יעוד הסיוע לתלמיד נתון לשיקול דעתו של המנהל ומטרתו למנוע מצבים שפוגעים בשוויון ההזדמנויות.

יש להקפיד לתת מענה זה גם עבור יציאה לטיולים שנתיים, כך שכל תלמידה ותלמיד יוכלו לקחת חלק בטיולים של בתי הספר, להכרת הארץ ואהבתה. הקצאת המלגות לטיולים תאושר במידה ובית הספר מקיים טיוליו בהתאם לתוכנית הטיולים השנתית שאושרה ע"י ועדת טיולים מחוזית ועפ"י הנחיות חוזר המנהלת הכללית.

ההקצאה לבתי-הספר נעשית על פי עשירון הטיפוח, שלב הגיל ומספר התלמידים.

בברכה, מנהלת בית הספר